Visum Angola

Visum aanvragen voor uw reis naar Angola

Via ANGO Travel in Rotterdam regelt u snel uw visa naar Angola zonder bezoek aan het consulaat van Angola.

Wat kunt u van ons verwachten: snelle en betrouwbare service door onze visumspecialisten die zowel Nederlands, Engels als Portugees spreken. Vind hieronder de voorwaarden per visum.

Regulier Visum

Het Regulier Visum wordt afgegeven voor familiaire, sociale of zakelijke doeleinden.

Het dient binnen 60 dagen na afgifte gebruikt te worden en geeft de houder de mogelijkheid tot een verblijf van 30 dagen vanaf de aankomstdatum. Het visum kan twee maal voor dezelfde termijn verlengd worden.

Het visum verleent de houder niet het recht om zich in Angola te vestigen, noch om tijdens diens verblijf in het land enige betaalde activiteit uit te oefenen.

Het Regulier Visum met Meervoudige Binnenkomsten

Geeft de mogelijkheid tot een verblijf van 90 dagen vanaf de aankomstdatum, zonder dat verlenging noodzakelijk is. Met dit visum mag onbeperkt in en uit worden gereisd.

Prijzen

BeschrijvingAantal dagenTarief
Basis5€175,00
Met urgentie3€250,00
Meervoudige binnenkomsten5€525,00
M.B met urgentie3€550,00

Visum voor Kort Verblijf

Het Visum voor Kort Verblijf wordt afgegeven in spoedeisende gevallen, voor familiaire, sociale of zakelijke doeleinden, waaronder onderstaande aangelegenheden:

 

  • zakelijke bijeenkomsten;
  • conferenties;
  • begrafenissen.

Daarnaast is dit visum een vereiste voor:

  • Offshore activiteiten
  • Werkzaamheden op speciaal terrein

(verlenen van technische hulp voor de reparatie van of instructies voor machines in de olie- of maritieme sector door professionals die hiervoor aan boord van een schip wensen te gaan dat in Angolese wateren of een haven ligt)

Het visum dient te worden gebruikt binnen een termijn van 72 uur na de datum van afgifte en geeft de houder de mogelijkheid om, gerekend vanaf de dag van afgifte, 7 dagen in het land te verblijven. Dit visum kan één maal voor dezelfde termijn verlengd worden.

Het visum verleent de houder niet het recht om zich in Angola te vestigen, noch om tijdens diens verblijf in het land enige betaalde activiteit uit te oefenen.

Prijzen

BeschrijvingDuurTarief
Basis24 uur€250,00

Toeristen/Zakenvisum

Het Toeristen/zakenvisum wordt afgegeven voor familiaire en zakelijke doeleinden, voor deelname aan wetenschappelijke en technologische activiteiten en voor bezoeken van recreatieve, sportieve of culturele aard.

 

Dit visum dient binnen 120 dagen na afgifte gebruikt te worden en geeft de houder de mogelijkheid tot een verblijf van 30 dagen vanaf de aankomstdatum. Het Toeristen/Zakenvisum kan twee maal voor dezelfde termijn verlengd worden.

 

Het Toeristen/Zakenvisum verleent de houder niet het recht om zich in Angola te vestigen, noch om tijdens diens verblijf in het land enige betaalde activiteit uit te oefenen.

 

1.  Volledig ingevuld aanvraagformulier (digitaal)​
2.  Een kleuren pasfoto met een witte achtergrond
3.  Een kopie van de houderpagina van het paspoort (dat nog minimaal 6 maanden geldig dient te zijn en nog minstens 4 opeenvolgende blanco pagina’s dient te bevatten)
4. Vaccinatieboekje (met een stempel van de gele koorts vaccinatie)​
5.   Een bewijs van bestaansmiddelen, waarmee de aanvrager dient aan te tonen dat hij beschikt over bedrag gelijk aan $200,00 voor elke dag van verblijf in Angola, zoals een bankafschrift of een garantiebrief van de werkgever/opdrachtgever
6.  Retourticket of bewijs van reservering retourticket

7.   Hotelreservering of bewijs waaruit blijkt waar de aanvrager gaat verblijven
8.  Bewijs van woonadres: Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van de Gemeente. Dit hoeft slechts te worden aangeleverd indien de aanvrager een paspoort bezit dat niet Nederlands is

 9. Het toestemmingsformulier voor minderjarigen, indien van toepassing

Prijzen

BeschrijvingLeveringTarief
Basis5 dagen€175,00
Met urgentie3 dagen€250,00

Werkvisum

Het Werkvisum wordt verstrekt aan personen die tijdelijk een betaalde beroepsactiviteit willen uitoefenen in het belang van de Angolese staat of in het kader van een dienstverband.

Het dient binnen 60 dagen na afgifte gebruikt te worden en kan gebruikt worden voor meerdere binnenkomsten. Het geeft de houder de mogelijkheid om tot aan het einde van het arbeidscontract in Angola te verblijven, met een maximum van 1 jaar, gerekend vanaf de aankomstdatum. Het visum kan twee maal voor dezelfde termijn verlengd worden, tot een maximale verblijfsduur van 3 jaar.

De werkgevende organisatie heeft de plicht om elke verandering in de contractduur aan de bevoegde autoriteit door te geven. Het visum stelt de houder in staat de beroepsactiviteit uit te oefenen waarvoor het werd afgegeven, doch uitsluitend bij de werkgever die het visum heeft aangevraagd.

Het visum geeft de houder niet het recht zich in Angola te vestigen.

Prijzen

Beschrijving DuurTarief
Basisvarieert€1.500,00

Verblijfsvisum

Het Verblijfsvisum wordt verstrekt aan buitenlandse burgers die zich in Angola willen vestigen.

Dit visum dient binnen 60 dagen na afgifte gebruikt te worden en geeft de houder de mogelijkheid om, gerekend  vanaf de aankomstdatum, 120 dagen in Angola te verblijven. Met dit visum kan de houder Angola slechts één maal binnenreizen. Het visum kan onbeperkt voor dezelfde termijn verlengd worden, totdat er uitsluitsel is over de verblijfsvergunning.

Het visum geeft de houder ervan het recht om een betaalde activiteit uit te oefenen.

Verblijfspas

Om de verblijfspas te ontvangen moet een aanvraag worden gedaan bij de Dienst voor Migratie en Buitenlanders (SME), hetgeen mogelijk is vanaf de datum van aankomst. Een verblijfsvergunning geeft het recht tot een verblijf van 5 jaar.

Prijzen

Beschrijving DuurTarief
Basisvarieert€1500,00

Visum voor Tijdelijk Verblijf

Het Visum voor Tijdelijk Verblijf wordt afgegeven aan personen die het land willen bezoeken om de volgende redenen:

  • humanitaire redenen;
  • volbrengen van een missie ten gunste van een religieuze instelling;
  • uitvoeren van activiteiten voor wetenschappelijk onderzoek;
  • verblijf bij een familielid die houder is van een studievisum, medisch visum, geprivilegieerd visum, werkvisum of geldige verblijfsvergunning;
  • verblijf bij Angolese echtgeno(o)t(e).

Dit visum behoort binnen 60 dagen na afgifte gebruikt te worden en geeft de houder de mogelijkheid om meerdere malen het land in te reizen. Het geeft de houder de mogelijkheid tot een verblijf van 1 jaar vanaf de aankomstdatum. Het visum kan onbeperkt verlengd worden voor dezelfde termijn, totdat de reden die de afgifte van het visum mogelijk maakte ophoudt te bestaan.

Het visum staat niet toe dat de houder zich in Angola gaat vestigen.

Prijzen

BeschrijvingDuurTarief
Basisvarieert€1500,00

Transitvisum

Het Transitvisum wordt afgegeven aan personen die door Angola moeten reizen om in het land van bestemming aan te komen.

Het dient binnen 60 dagen na afgifte gebruikt te worden en geeft de houder de mogelijkheid tot een verblijf van 5 dagen vanaf de aankomstdatum. Het visum is geldig voor één of twee binnenkomsten en kan niet verlengd worden.

Het transitvisum kan bij hoge uitzondering bij een grenspost verstrekt worden aan personen die op doorreis zijn.

Prijzen

BeschrijvingDuurTarief
Basis5 dagen€175,00
Met urgentie3 dagen€240,00

Geprivilegieerd Visum

Het Geprivilegieerd Visum wordt verstrekt aan buitenlandse investeerders, vertegenwoordigers of gemachtigden van een investerend bedrijf en stelt de houder ervan in staat om op nationaal grondgebied te verblijven voor het implementeren en uitvoeren van een investeringsvoorstel dat is aangenomen onder de “Wet voor Private Investeringen”.

Dit visum dient binnen 60 dagen na afgifte gebruikt te worden. Het geeft de houder de mogelijkheid om, gerekend vanaf de aankomstdatum, voor een maximale duur van 2 jaar in Angola te verblijven, en is geldig voor één of twee binnenkomsten. Het visum kan één maal voor dezelfde termijn verlengd worden.

De houders van een geprivilegieerd visum kunnen een verblijfsvergunning aanvragen.

Prijzen

BeschrijvingDuurTarief
Basisvarieert€1500,00